You, the petitioner
22769788 153016995434327 3129180263263300773 o

Een nieuwe locatie voor Ubuntu Stadstuin Zuidoost

600 signatures

Ubuntu heeft 1,5 jaar hard gewerkt en veel bereikt dat van nut is voor buurtbewoners. Wij willen door gratis beheer van gemeentegrond met sociaal ondernemers verder met een laagdrempelige inspirerende stadstuin. Tot onze teleurstelling heeft Zuidoost besloten stadslandbouw niet meer te faciliteren.

Petition

We

Bewoners en sociaal ondernemers van Zuidoost

 

observe

  • dat Ubuntu hierdoor gedwongen is te stoppen;
  • dat het stadsdeel hiermee voorbij gaat aan gemeentelijk beleid uit Agenda Groen en Ruimte voor Initiatief, waarin zulke initiatieven juist zouden moeten worden gestimuleerd;
  • dat er meer plekken nodig zijn waar duurzaamheid en diversiteit samenkomen;
  • dat Zuidoost de kracht van sociaal ondernemerschap niet voldoende benut;
  • dat volgens bezoekers zo'n ontmoetingsplek niet meer weg te denken is.

 

and request

Stadsdeel Zuidoost het aanwezige groen in te zetten voor een gezond en veerkrachtig Zuidoost:

  • waarbij initiatiefnemers worden gefaciliteerd bij het bepalen van plekken,
  • waarbij initiatieven openstaan voor alle bewoners
  • waarbij maatschappelijke waarde die wordt gecreëerd mag worden beloond (verdiensten voor sociaal ondernemers)
  • en waarbij initiatieven van bewoners en sociaal ondernemers worden verwelkomd, gewaardeerd en ondersteund.

The answer

Stadslandbouwinitiatieven in Amsterdam Zuid-oost

Beste ondertekenaars van de petitie voor een nieuwe plek voor Ubuntu Stadstuin,

Er hadden op 24 januari 572 mensen getekend en met dit resultaat konden we goed aankomen bij het managementteam van stadsdeel Zuidoost! We boden de petitie aan met vier leden van het tuinteam aan de stadsdeelsecretaris, voorafgaand aan hun vergadering. Het effect is dat ze hebben aangegeven hoe ze stadslandbouwinitiatieven in het vervolg zullen faciliteren. Dat is een goed resultaat, voor ons en voor anderen, maar voor Ubuntu Stadstuin biedt deze lange procedure nu geen soelaas. Ons initiatief gaat echter door in een groeiend aantal kleinere spin-off initiatieven die met de nieuwe procedure hun voordeel kunnen doen, en we hebben een heleboel losgemaakt in het denken over wat stadslandbouw is en vermag! Dank jullie wel voor je steun; door jullie hulp hebben we weer een punt kunnen maken!

Bryan, Willy, Issaka, Rose, Heidi, Ilma, Mike, Mariken, Richard en Annet, het team van Ubuntu Stadstuin

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2018-01-23 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Ubuntu Stadstuin 
Organisation:
Empowerment Coöperatie Amsterdam B.A. 
Website:

History

Signatures

Updates

Stadslandbouwinitiatieven in Amsterdam Zuid-oost

Beste ondertekenaars van de petitie voor een nieuwe plek voor Ubuntu Stadstuin,

Er hadden op 24 januari 572 mensen getekend en met dit resultaat konden we goed aankomen bij het managementteam van stadsdeel Zuidoost! We boden de petitie aan met vier leden van het tuinteam aan de stadsdeelsecretaris, voorafgaand aan hun vergadering. Het effect is dat ze hebben aangegeven hoe ze stadslandbouwinitiatieven in het vervolg zullen faciliteren.

+Read more...

Dat is een goed resultaat, voor ons en voor anderen, maar voor Ubuntu Stadstuin biedt deze lange procedure nu geen soelaas. Ons initiatief gaat echter door in een groeiend aantal kleinere spin-off initiatieven die met de nieuwe procedure hun voordeel kunnen doen, en we hebben een heleboel losgemaakt in het denken over wat stadslandbouw is en vermag! Dank jullie wel voor je steun; door jullie hulp hebben we weer een punt kunnen maken!

Bryan, Willy, Issaka, Rose, Heidi, Ilma, Mike, Mariken, Richard en Annet, het team van Ubuntu Stadstuin

2018-02-11